Kurs kategorii B

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
  3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką,
  4. mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
  5. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,


Cena kursu podstawowego: 1.600 zł (1.700 zł w ratach) obejmuje:

- 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych,
- 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych,
- materiały do nauki dla kursanta GRATIS,
- ciekawe zajęcia z użyciem sprzętu multimedialnego,
- filmy instruktażowe,
- bezstresowe jazdy po trasach egzaminacyjnych


Badanie lekarskie odbywa się na miejscu!

Copyright © 2010 Kurs prawa jazdy w Pszczółkach - ABAS. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.